Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 008.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania dotacji z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębocicach w 2018r 19.01.2018 Więcej
Zarządzenie nr 007.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania stałego składu oraz regulaminu pracy Zespołu Konsultacyjnego opiniującego wnioski o udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu z budżetu Gminy Grębocice 09.01.2018 Więcej
Zarządzenie nr 006.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu na 2018 rok w Gminie Grębocice 10.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 005.2018 z dnia 3 styczcznia 2018 r. w sprawie : ustalenia planu urlopów na 2018 rok pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Grębocicach 10.01.2019 Więcej
Zarządzenie nr 004.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2011r. Wójta Gminy Grębocice z dnia 3 marca 2011r. w sprawie „Zakładowego Plan Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Grębocicach ” 09.01.2018 Więcej
Zarządzenie nr 003.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych.” 09.01.2018 Więcej
Zarządzenie nr 002.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 156/2006 Wójta Gminy Grębocicach z dnia 18 grudnia 2006r. określającym Instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 09.01.2018 Więcej
Zarządzenie nr 001.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa budynku przychodni wraz z infrastrukturą techniczną w m. Grębocice dz. nr 175/7, 175/4, 705”. 09.01.2018 Więcej
do góry