Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Zarządzenie nr 193.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. przeprowadzenia rocznej inwentaryzację majątku w Urzędzie Gminy Grębocice wg stanu na dzień 31.12.2018r. 18.12.2018 Więcej
Zarządzenie nr 192.2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Grębocice 18.12.2018 Więcej
Zarządzenie nr 189.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla Urzędu Gminie Grębocice jako jednostki obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego wskaźnika struktury sprzedaży i proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w 2019 roku 18.12.2018 Więcej
Zarządzenie nr 187.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 11.12.2018 Więcej
Zarządzenie nr 186.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia czynszu za najem pomieszczenia w budynku w FUN Parku w Grębocicach ul.Wspólna 1 A 11.12.2018 Więcej
Zarzadzenie nr 185.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 11.12.2018 Więcej
Zarządzenie nr 184.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Grębocice w 2019 roku 11.12.2018 Więcej
Zarządzenie nr 183.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 175.2018 z dnia 28.12.2018r. dotyczącego zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej w ramach: „Programu Profilaktyki Chorób Układu Rodnego na rok 2019 w Zakresie Profilaktyki Zdrowotnej Kobiet” oraz zatwierdzenia projektu umowy 06.12.2018 Więcej
Zarządzenie nr 182.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 174.2018 z dnia 28.12.2018r. dotyczącego ogłoszenia konkursu ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej w ramach: „Programu Profilaktyki Chorób Układu Rodnego na rok 2019 w Zakresie Profilaktyki Zdrowotnej Kobiet” 06.12.2018 Więcej
Zarządzenie nr 181.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie darowizny na rzecz Stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grębocice majątku będącego własnością Gminy Grębocice 04.12.2018 Więcej
do góry