Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wladze-gminy/wojt-gminy/zarzadzenia/2018-rok/15109,Zarzadzenie-nr-2032018-z-dnia-27-grudnia-2018-r-w-sprawie-zatwierdzenia-szczegol.html
2022-08-18, 19:23

Zarządzenie nr 203.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków konkursu na wyłonienie realizatora Programu Polityki Zdrowotnej „Programu profilaktyki zdrowotnej – „BECIKOWE PO GRĘBOCICKU- na rok 2019” oraz zatwierdzenia projektu umowy

Metadane

Data publikacji : 03.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony