Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wladze-gminy/wojt-gminy/zarzadzenia/2018-rok/15106,Zarzadzenie-nr-1992018-z-dnia-21-grudnia-2018-r-w-sprawie-udzielenia-upowaznieni.html
2022-08-19, 00:24

Zarządzenie nr 199.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań

Metadane

Data publikacji : 03.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony