Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/wladze-gminy/wojt-gminy/raport-o-stanie-gminy-g/16152,Raport-o-stanie-Gminy-Grebocice-za-2018-rok.html
2022-08-18, 18:03

Raport o stanie Gminy Grębocice za 2018 rok

Metadane

Data publikacji : 21.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony