Urząd Gminy w Grębocicach

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Wejście do budynku

Osoby ze szczególnymi potrzebami wchodzą do budynku Urzędu bocznym wejściem, gdzie znajduje się podjazd dla wózków, Głogowska 3.

Obok budynku – wejścia głównego znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób uprawnionych.

Kontakt z Urzędem

Urząd umożliwia osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym możliwość skontaktowania się z instytucją za pomocą następujących sposobów:

  1. Napisanie pisma, złożenie wniosku na adres: Urząd Gminy  w Grębocicach , ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice
  2. Wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@grebocice.com.pl
  3. Wysłanie wiadomości faks na numer: 76 8315 077
  4. Kontakt telefoniczny przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 8315 501
  5. Kontakt osobisty w siedzibie Urzędu w godzinach pracy Urzędu,

7:30 –15:30 / poniedziałek, środa , czwartek/,

7.30- 17.00 / wtorek/

7.30 – 14.00 / piątek/

Zamówienie tłumacza

W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza należy powiadomić Urząd o tym fakcie co najmniej 3 dni robocze przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w urzędzie. Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą z niepełnosprawnością.

Działalność Urzędu

Pracownicy Urzędu są dla Państwa dostępni w dni robocze w godzinach

7:30 –15:30 / poniedziałek, środa , czwartek/,

7.30- 17.00 / wtorek/

7.30 – 14.00 / piątek/

Pracownicy podejmą wszelkie działania w celu sprawnej organizacji obsługi.

Zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych elektronicznie. Wykaz spraw możliwych do realizacji znajduje się na www.grebocice.com.pl.

Metadane

Data publikacji : 28.01.2021
Data modyfikacji : 28.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Jakubowska-Leśniak Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony

do góry