Urząd Gminy w Grębocicach

Dane kontaktowe koordynatorów ds. dostępności

Dane kontaktowe koordynatorów ds. dostępności:

Edyta Jakubowska - Leśniak - koordynator do spraw dostępności w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej w Urzędzie Gminy w Grębocicach

tel. 76 8315 501
e-mail: sekretarz@grebocice.com.pl

Do zadań koordynatorów do spraw dostępności należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Grębocicach,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymogami art. 6 ustawy,
  • monitorowanie działalności Urzędu Gminy w Grębocicach w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • terminowe sporządzanie raportów lub sprawozdań o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i ich publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Grębocicach,
  • przekazywanie Wójtowi Gminy Grębocice bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062).

Metadane

Data publikacji : 28.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Jakubowska-Leśniak Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry