Urząd Gminy w Grębocicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Numer Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywana data rozpatrzenia Imię i nazwisko lub podmiot wnoszący petycję Status petycji
1

Przedstawienie Radzie Gminy Grębocice projktu uchwały zmieniającej statut Gminy Grębocice poprzez dodanie zapisów umożliwiających wnoszenie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

03.03.2016 02.06.2016 Brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach rozpatrzona
2

Wprowadzenie i wdrożenie począwszy od maja 2016r. na terenie Województwa Dolnośląskiego skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Województwa Dolnośląskiego

16.03.2016 25.04.2016 Konrad Cezary Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego rozpatrzona
do góry