Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Kontrola „Wybrane wydatki spółek z udziałem Skarbu Państwa i fundacji tworzonych przez te spółki oraz gospodarka finansowa i realizacja celów statutowych fundacji tworzonych przez te spółki” przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli 25.11.2022 Więcej
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Grębocice przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Grębocice 01.07.2022 Więcej
Kompleksowa kontrola Urzędu Gminy w Grębocicach w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 20.11.2018 Więcej
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Grębocice przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Grębocice 11.09.2018 Więcej
Kompleksowa kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębocicach 12.09.2016 Więcej
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Grębocice przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Grębocice 26.01.2015 Więcej
Kontrola dot. umowy o dofinansowanie w ramach Memoriału Grundmana i Wizowskiego 2011 przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 15.03.2013 Więcej
Kompleksowa kontrola w GOPS w Grębocicach z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustwą o pomocy społecznej przeprowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 21.12.2012 Więcej
Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony i opieki nad zabytkami w stosunku do zabytkowego pałacu w Krzydłowicach przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy 21.11.2012 Więcej
Kontrola dot. umowy o dofinansowanie w ramach MTB Obiszów 2011 przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 16.10.2012 Więcej

Wybierz Strony

do góry