Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/urzad-gminy/kontrole-w-ug/4089,Kontrola-w-zakresie-przestrzegania-i-stosowania-przepisow-dot-ochrony-i-opieki-n.html
14.06.2024, 00:53

Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony i opieki nad zabytkami w stosunku do zabytkowego pałacu w Krzydłowicach przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy

Metadane

Data publikacji : 21.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wójcik Referat organizacyjny

Opcje strony