Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/urzad-gminy/kontrole-w-ug/26287,Kontrola-Wybrane-wydatki-spolek-z-udzialem-Skarbu-Panstwa-i-fundacji-tworzonych-.html
14.06.2024, 02:25

Kontrola „Wybrane wydatki spółek z udziałem Skarbu Państwa i fundacji tworzonych przez te spółki oraz gospodarka finansowa i realizacja celów statutowych fundacji tworzonych przez te spółki” przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli

Metadane

Data publikacji : 25.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony