Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/urzad-gminy/kontrole-w-ug/14792,Kompleksowa-kontrola-Urzedu-Gminy-w-Grebocicach-w-zakresie-realizacji-zadan-gmin.html
14.06.2024, 01:09

Kompleksowa kontrola Urzędu Gminy w Grębocicach w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Metadane

Data publikacji : 20.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony