Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/urzad-gminy/kontrola-zarzadcza/30717,Informacja-o-o-sposobie-zorganizowania-i-funkcjonowania-kontroli-zarzadczej-w-Gm.html
21.06.2024, 20:26

Informacja o o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Grębocice w 2023r.

Metadane

Data wytworzenia : 22.03.2024
Data publikacji : 22.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Jabłoński - Wójt Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony