Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/urzad-gminy/konsultacje/4382,Obwieszczenie-Wojta-Gminy-Grebocice-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-Program.html
21.06.2024, 19:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Grębocice o konsultacjach społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grębocice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

Metadane

Data publikacji : 06.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wójcik Referat organizacyjny

Opcje strony