Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/urzad-gminy/gospodarka-odpadami/5719,UPOWAZNIENIEZGODA-DO-TRANSFERU-DANYCH-W-ZAKRESIE-REALIZACJI-PRZEPISOW-USTAWOWYCH.html
24.05.2024, 12:33

UPOWAŻNIENIE/ZGODA DO TRANSFERU DANYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEPISÓW USTAWOWYCH

GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE ZGZM

http://zgzm.pl/nieruchomosci-zamieszkane-2/

http://zgzm.pl/nieruchomosci_niezamieszkale/

Metadane

Data publikacji : 27.02.2014
Data modyfikacji : 10.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bilska Referat organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony