Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/urzad-gminy/etyka-i-polityka-antyko/etyka/20430,Etyka.html
21.06.2024, 18:57

Etyka

Szanowni Państwo, Pracownicy Urzędu Gminy Grębocice,

 

Mając na względzie realizację celów i zadań samorządu Gminy Grębocice w sposób świadomy i odpowiedzialny przy zapewnieniu zachowania najwyższych standardów zasad etycznych i społecznych, podjąłem decyzję o wprowadzeniu Polityki antykorupcyjnej Gminy Grębocice oraz wprowadzeniu Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w  Grębocicach. Wprowadzenie i stosowanie przyjętych reguł ma na celu budowanie wizerunku Urzędu Gminy w Grębocicach jako instytucji działającej w sposób uczciwy, przejrzysty, dbający o ciągłe podnoszenie zaufania mieszkańców.

Podpisany przeze mnie Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Grębocicach, który jest integralną częścią Polityki antykorupcyjnej Gminy Grębocice powinien być wzorem postępowania zarówno w relacjach wewnątrz organizacji, jak i w relacjach z mieszkańcami, klientami, czy też osobami/podmiotami współpracującymi. Dzięki przyjętym standardom i zasadom postępowania powinniśmy budować zaufanie społeczne i mieć pozytywny wpływ na postrzeganie Gminy, Urzędu oraz wszystkich pracowników.

Każdy z Nas powinien być osobiście zaangażowany na rzecz etycznego postępowania, zapobiegania oraz wykrywania wszelkich przypadków nadużyć. Przyjęte podejście zwalczania wszelkich nadużyć wymaga, aby każdy z Nas świadomie i odpowiedzialnie podejmował działania i swoją postawą dawał świadectwo poszanowania prawa, wartości etycznych i społecznych.

Proszę by wszyscy stosowali się do zasad zawartych w Kodeksie Etyki pracowników Urzędu Gminy w Grębocicach i przyczyniali się do zapobiegania wszelkim przypadkom nadużyć.

 

                                                     Wójt Gminy Grębocice

                                                                                                                                                        /-/ Roman Jabłoński

 

 

Zarządzenie nr 20.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Grębocicach Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy

Metadane

Data publikacji : 03.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Jakubowska-Leśniak Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony