Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/urzad-gminy/etyka-i-polityka-antyko/bezpieczna-linia/20446,Bezpieczna-linia.html
21.06.2024, 18:52

Bezpieczna linia

W celu zgłoszenia możliwości popełnienia nadużycia, w tym korupcji przez pracownika Urzędu Gminy w Grębocicach lub jednostki gminy Grębocice, mieszkańcom gminy Grębocice, kontrahentom oraz osobom/podmiotom współpracującym z Urzędem Gminy w Grębocicach udostępnia się Bezpieczną Linię.

Zgłoszeń można dokonywać na:

 • adres poczty elektronicznej:
  uczciwyurzad@grebocice.com.pl
 • adres korespondencyjny:
  Pełnomocnik Wójta Gminy Grębocice ds. etyki i polityki antykorupcyjnej
  ul. Głogowska 3
  59-150 Grębocice
  z dopiskiem „Do rąk własnych”

Pracownik Urzędu Gminy w Grębocice  dokonuje zgłoszenia nadużycia, w tym korupcji zgodnie z Procedurą reagowania na zidentyfikowane przypadki nadużyć, w tym korupcji w Urzędzie Gminy w Grębocicach, wprowadzoną odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Grębocice.


Pracownik jednostki gminy Grębocice dokonuje zgłoszenia nadużycia, w tym korupcji z zgodnie z procedurą zgłaszania nadużyć opracowaną przez kierownika jednostki gminy Grębocice.

Zarządzenie nr 15.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej Gminy Grębocice

 

Metadane

Data publikacji : 04.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Jakubowska-Leśniak Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony