Urząd Gminy w Grębocicach

Etyka i polityka antykorupcyjna

Etyka i polityka antykorupcyjna.

Mając na względzie realizację celów i zadań samorządu Gminy Grębocice w sposób świadomy i odpowiedzialny przy zapewnieniu zachowania najwyższych standardów zasad etycznych i społecznych, Wójt  Gminy Grębocice  podjął decyzję o wprowadzeniu Polityki antykorupcyjnej Gminy Grębocice, Procedury reagowania na zidentyfikowane przypadki nadużyć, w tym korupcji w Urzędzie Gminy w Grębocicach oraz zmianie Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Grębocicach. Wprowadzenie i stosowanie przyjętych reguł ma na celu budowanie wizerunku Urzędu Gminy w Grębocicach jako instytucji działającej w sposób uczciwy, przejrzysty, dbający o ciągłe podnoszenie zaufania mieszkańców.


Każdy powinien zaangażować się osobiście na rzecz zapobiegania oraz wykrywania wszelkich przypadków nadużyć. Przyjęte podejście zwalczania wszelkich nadużyć wymaga, aby każdy świadomie i odpowiedzialnie podejmował działania i swoją postawą dawał świadectwo poszanowania prawa, wartości etycznych i społecznych.

Metadane

Data publikacji : 03.02.2021
Data modyfikacji : 03.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Jakubowska-Leśniak Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony

do góry