Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/tlumacz-jezyka-migowego/9436,Tlumacz-Jezyka-Migowego.html
22.05.2024, 00:57

Tłumacz Języka Migowego

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa osoby przybranej lub tłumacza języka migowego.

Świadczenie to jest BEZPŁATNE i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Informacja dla osoby uprawnionej:
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Grębocice z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Na podstawie obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2012 r. przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo:

1. Skorzystać w kontaktach ze Urzędem Gminy w Grębocicach z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

2. Skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego.

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

-----------------------------------------------------------------------------


KROK 1. Wybierz preferowany przez siebie sposób komunikacji
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza, może wybrać jedną z form kontaktu:
        - e-mail pod adres : sekretarz@grebocice.com.pl
        - fax pod numer: 76 831 50 77
        -  telefon pod numer: 76 831 55 01 (korzystając z osoby przybranej), lub sms/mms na numer 600 077 246
i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.  
Zgłoszenie powinno zawierać:
        - imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
        - propozycję terminu;
        - krótkie określenie sprawy;
        - kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

W zgłoszeniu zaznacz koniecznie czy komunikujesz się  w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

KROK 2 Po wyborze formy kontaktu zwrotnego wyślij zgłoszenie
Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy Urzędu Gminy w Grębocicach będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila lub faksu.
Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem Urząd Gminy w Grębocicach, poinformuje w dniu rejestracji na adres mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.

KROK 3 Przyjdź w umówione miejsce o umówionej porze

 

Metadane

Data publikacji : 30.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wójcik Referat organizacyjny

Opcje strony