Urząd Gminy w Grębocicach

XLVI Sesja Rady Gminy Grębocice - 22 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XLIV Sesję Rady Gminy Grębocice na 22 grudnia  2021 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

PORZĄDEK OBRAD

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

6. Podjęcie  uchwały w sprawie  budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.

7. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 17.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry