Urząd Gminy w Grębocicach

XLIII Sesja Rady Gminy Grębocice - 16 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XLIII Sesję Rady Gminy Grębocice na 16 listopada  2021 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżki ceny żyta  przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2022 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych  dla radnych gminy Grębocice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Grębocice.

9. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 16.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry