Urząd Gminy w Grębocicach

XXXIX Sesja Rady Gminy Grębocice -16 sierpnia 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XXXIX Sesję Rady Gminy Grębocice na 16 sierpnia 2021 r. o godz. 14.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2021.

6.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie bezpłatnego korzystania z publicznego  transportu zbiorowego, polegającego na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w ramach gminnego przewozu pasażerskiego, na terenie Gminy Grębocice, dla którego organizatorem jest Gmina Grębocice.

8. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Grębocice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej  ceny jednostki paliwa w Gminie Grębocice na rok szkolny 2021/2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie Gminy Grębocice.

11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                      

Metadane

Data publikacji : 17.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry