Urząd Gminy w Grębocicach

XXXV Sesja Rady Gminy Grębocice - 27 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XXXV Sesję Rady Gminy Grębocice na 
27 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2,   w trosce o Państwa dobro i zdrowie, apeluję do sołtysów i zainteresowanych osób o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w  Sesji Rady Gminy Grębocice. Zainteresowani tematyką obrad będą mogli śledzić ich przebieg za pośrednictwem transmisji on-line na stronie: http://grebocice.esesja.pl/

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny Gminy Grębocice na lata 2021-2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie Gminy Grębocice na lata 2021-2023.

9. Podjęcie uchwały  w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grębocice na lata 2021-2027.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 26.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry