Urząd Gminy w Grębocicach

XXIX Sesja Rady Gminy Grębocice - 24 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j ę XXIX Sesję Rady Gminy Grębocice na 
24 listopada 2020 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice.

 

 W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2,   w trosce o Państwa dobro i zdrowie, apeluję do sołtysów i zainteresowanych osób o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w  Sesji Rady Gminy Grębocice. Zainteresowani tematyką obrad będą mogli śledzić ich przebieg za pośrednictwem transmisji on-line na stronie: http://grebocice.esesja.pl/

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice.

2. Przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji.

4. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla ZGZM w Polkowicach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżki ceny żyta  przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2021 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego  programu współpracy Gminy Grębocice       z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2021”.

10. Podjęcie uchwały mieniającej uchwałę  w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych oraz określenie warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grębocice.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 27.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry