Urząd Gminy w Grębocicach

XXVII Sesja Rady Gminy Grębocice - 29 września 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  i § 6 ust. 1, pkt. 1  Statutu Gminy Grębocice
z w o ł u j e
XXVII Sesję Rady Gminy Grębocice
na 29 września 2020 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice.

2. Przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji.

4. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

5. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2020.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Grębocice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym, działki w obrębie Grębocice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki w obrębie Bucze.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Zapytania sołtysów.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 28.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony

do góry