Urząd Gminy w Grębocicach

XIX Sesja Rady Gminy Grębocice - 18 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
i § 9 ust. 5 Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j e


XIX Sesję Rady Gminy Grębocice
na 18 lutego 2020 r.  o godz. 15.45

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Grębocice.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  przedszkolu prowadzonych przez Gminę Grębocice  w 2020 r.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Zapytania sołtysów.

9.  Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 13.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony

do góry