Urząd Gminy w Grębocicach

XVI Sesja Rady Gminy Grębocice - 17 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
i § 9 ust. 5 Statutu Gminy Grębocice

z w o ł u j e


XVI Sesję Rady Gminy Grębocice
na 17 grudnia  2019 r. o godz. 15.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.

4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Grębocice dla gminnej spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grębocice na rok szkolny 2019/2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Bucze z osadą Czerńczyce.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Duża Wólka z przysiółkiem Bieńków.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Grębocice.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Grodowiec.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Grodziszcze.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzydłowice z osadą Proszówek.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Kwielice.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Obiszów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Ogorzelec.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Proszyce.

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Retków.

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Rzeczyca.

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Stara Rzeka.

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Szymocin.

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Trzęsów.

24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Wilczyn z osadą Świnino.

25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Żabice.

29. Interpelacje i zapytania radnych.

30. Zapytania sołtysów.

31. Sprawy różne.

32. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane

Data publikacji : 13.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony

do góry