Urząd Gminy w Grębocicach

I Sesja Rady Gminy Grębocice - 20 listopada 2018 r.

KOMUNIKAT 
Postanowieniem Nr DLG-0012/18-21/18
z dnia 9 listopada 2018 r.
Komisarz Wyborczy w Legnicy
z w o ł u j e


I Sesję Rady Gminy Grębocice,
która odbędzie się we wtorek 20 listopada 2018 r. o godz. 15.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji przez Panią Ewę Szczepańską Przewodniczącą Terytorialnej Komisji Wyborczej w Grębocicach.
2. Przekazanie prowadzenia obrad radnemu Seniorowi Panu Tadeuszowi Kuzara
3. Powitanie gości przez Radnego Seniora i przedstawienie porządku obrad.
4. Ślubowanie radnych.
5. Ślubowanie Wójta.
6. Stwierdzenie kworum
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Grębocice
8. Przejęcie prowadzenia obrad sesji przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy .
10. Wybór Radnego do Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Polkowicach.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grębocice
b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c) powołania Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
d) powołania Komisji Finansów
e) powołania Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
f)  powołania Komisji Oświaty i Sportu
12. Oświadczenia, komunikaty i sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Grębocice.

Metadane

Data publikacji : 19.11.2018
Data modyfikacji : 21.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony

do góry