Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/kadencja-2018-2023/uchwaly-wraz-z-wynikami/30995,Uchwala-nr-LXXXIV5402024-z-dnia-15-kwietnia-2024-r-w-sprawie-zmiany-Wieloletniej.html
14.07.2024, 22:57

Uchwała nr LXXXIV/540/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

Metadane

Data wytworzenia : 15.04.2024
Data publikacji : 17.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tadeusz Kuzara - Przewodniczący Rady Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony