Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/kadencja-2018-2023/uchwaly-wraz-z-wynikami/30687,Uchwala-nr-LXXXIII5382024-z-dnia-12-marca-2024-r-w-sprawie-aktualnosci-studium-u.html
19.07.2024, 19:40

Uchwała nr LXXXIII/538/2024 z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Metadane

Data wytworzenia : 12.03.2024
Data publikacji : 20.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tadeusz Kuzara - Przewodniczący Rady Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony