Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/kadencja-2018-2023/uchwaly-wraz-z-wynikami/30685,Uchwala-nr-LXXXIII5362024-z-dnia-12-marca-2024-r-w-sprawie-stwierdzenia-ze-proje.html
14.07.2024, 22:44

Uchwała nr LXXXIII/536/2024 z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębie Grębocice pomiędzy ul. Wspólną i ul. Kościelną oraz przy ul. Zielonej w gminie Grębocice nie narusza ustaleń studium

Metadane

Data wytworzenia : 12.03.2024
Data publikacji : 20.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tadeusz Kuzara - Przewodniczący Rady Gminy Grębocice
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony