Urząd Gminy w Grębocicach

Skład Rady Gminy

1. Kuzara Tadeusz - Przewodniczący Rady Gminy

2. Pakiet Marek - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

3. Antczak Danuta

4. Gerałtowska Agnieszka

5. Kamiński Krzysztof

6. Kozak Mariusz

7. Mirska Anna

8, Pieniążek Marek

9. Słowik Sylwia

10. Stępniak Mirosława

11. Szadyko Paweł

12. Szocik Paweł - Delegat do Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach

13. Wdowczyk Bernard

14. Włodarczyk Anna

15. Wolski Dariusz

 

Komisja Rewizyjna

1. Krzysztof Kamiński– Przewodniczący

2. Antczak Danuta

3. Szocik Paweł

4. Stępniak Mirosława

5. Kozak Mariusz

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Stępniak Mirosława - Przewodnicząca

2. Gerałtowska Agnieszka

3. Krzysztof Kamiński

4. Słowik Sylwia

 

Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych

1. Szadyko Paweł - Przewodniczący

2. Wdowczyk Bernard

3. Wolski Dariusz

4. Włodarczyk Anna

5. Pieniążek Marek

 

Komisja Finansów

1. Antczak Danuta - Przewodnicząca

2. Mirska Anna

3. Gerałtowska Agnieszka

4. Kozak Mariusz

 

Komisja Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego

1. Wolski Dariusz - Przewodniczący

2. Szocik Paweł

3. Wdowczyk Bernard

4. Włodarczyk Anna

5. Słowik Sylwia

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

1. Mirska Anna - Przewodnicząca

2. Pakiet Marek

3. Szadyko Paweł

4. Pieniążek Marek

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.11.2018
Data modyfikacji : 26.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Tesarska

Opcje strony

do góry