Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/kadencja-2018-2023/interpelacje-i-zapytani/19504,Remont-i-przebudowa-drog-gminnych-i-powiatowych-oraz-budowa-chodnikow.html
2022-08-16, 09:17

Remont i przebudowa dróg gminnych i powiatowych oraz budowa chodników.

Anna Włodarczyk

Metadane

Data publikacji : 28.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony