Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/kadencja-2018-2023/interpelacje-i-zapytani/19032,Zapytanie-w-sprawie-budowy-tezni-solankowej-w-Grebocicach.html
2022-08-16, 08:50

Zapytanie w sprawie budowy tężni solankowej w Grębocicach

Kamil Batóg

Metadane

Data publikacji : 17.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Czajkowski Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Opcje strony