Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Uchwała nr LXIV/297/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest Gmina Grębocice 18.10.2018 Więcej
Uchwała nr LXIV/296/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 18.10.2018 Więcej
Uchwała nr LXIV/295/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grębocice 18.10.2018 Więcej
Uchwała nr LXIV/294/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 18.10.2018 Więcej
Uchwała nr LXIII/293/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części działki w obrębie Grębocice 25.09.2018 Więcej
Uchwała nr LXIII/292/2018 z dnia 4 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Grębocice 25.09.2018 Więcej
Uchwała nr LXIII/291/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice 21.09.2018 Więcej
Uchwała nr LXIII/290/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Polkowickiego 21.09.2018 Więcej
Uchwała nr LXIII/289/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Grębocice z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Urszuli w Gwizdanowie 21.09.2018 Więcej
Uchwała nr LXIII/288/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach 21.09.2018 Więcej
do góry