Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Uchwała nr XLI/192/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębocice w 2017 roku 05.04.2017 Więcej
Uchwała nr XLI/191/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 05.04.2017 Więcej
Uchwała nr XLI/190/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Grębocice z przeznaczeniem na realizowane w roku 2017 prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Grębocicach 05.04.2017 Więcej
Uchwała nr XLI/189/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Polkowickiego 05.04.2017 Więcej
Uchwała nr XLI/188/2017 w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach 05.04.2017 Więcej
Uchwała nr XLI/187/2017 w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Grębocice 05.04.2017 Więcej
Uchwała nr XLI/186/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 05.04.2017 Więcej
Uchwała nr XLI/185/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice. 05.04.2017 Więcej
Uchwała nr XLI/184/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2017 05.04.2017 Więcej
Uchwała Nr XL/183/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 16.02.2017 Więcej
do góry