Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Uchwała nr XLIII/201/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, działek w obrębie Retków i Grębocice 09.06.2017 Więcej
Uchwała nr XLIII/200/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice 09.06.2017 Więcej
Uchwała nr XLIII/199/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2017 09.06.2017 Więcej
Uchwała nr XLIII/198/2017 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Grębocice z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. 09.06.2017 Więcej
Uchwała nr XLIII/197/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok 09.06.2017 Więcej
Uchwała nr XLII/197/2017 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Polkowickiego 12.04.2017 Więcej
Uchwała nr XLII/196/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2017 12.04.2017 Więcej
Uchwała nr XLI/195/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/227/2013 Rady Gminy Grębocice z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grębocice na lata 2014-2019 05.04.2017 Więcej
Uchwała nr XLI/194/2017 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz określenie warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grębocice 05.04.2017 Więcej
Uchwała nr XLI/193/2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce 05.04.2017 Więcej
do góry