Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Uchwała nr XLIV/211/2017 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Polkowickiego 24.07.2017 Więcej
Uchwała nr XLIV/210/2017 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Grębocice na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grębocice 24.07.2017 Więcej
Uchwała nr XLIV/209/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice. 24.07.2017 Więcej
Uchwała nr XLIV/208/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2017. 24.07.2017 Więcej
Uchwała nr XLIII/207/2017 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie Gminy Grębocice na lata 2017-2020 12.06.2017 Więcej
Uchwała nr XLIII/206/2017 w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny Gminy Grębocice na lata 2017- 2020 12.06.2017 Więcej
Uchwała nr XLIII/205/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy Grębocice instrumentem płatniczym 12.06.2017 Więcej
Uchwała nr XLIII/204/2017 o zmianie uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Grębocice 12.06.2017 Więcej
Uchwała nr XLIII/203/2017 w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach 12.06.2017 Więcej
Uchwała nr XLIII/202/2017 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Polkowickiego 12.06.2017 Więcej
do góry