Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Uchwała nr L/233/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach 30.11.2017 Więcej
Uchwała nr L/232/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grębocice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 30.11.2017 Więcej
Uchwała nr L/231/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego 30.11.2017 Więcej
Uchwała nr L/230/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przemków 30.11.2017 Więcej
Uchwała nr L/229/2017 z dnia 21 listopada 2017 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Grębocice na rok 2018 30.11.2017 Więcej
Uchwała nr L/228/2017 w sprawie obniżki ceny żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2018 roku 29.11.2017 Więcej
Uchwała nr L/227/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Grębocice na rok 2017r. 29.11.2017 Więcej
Uchwała nr XLIX/226/2017 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Grębocice” 29.11.2017 Więcej
Uchwała nr XLVIII/225/2017 o zmianie uchwały w sprawie poboru na terenie sołectw podatków stanowiących dochód Gminy w drodze inkasa oraz zasad wynagradzania za inkaso 26.10.2017 Więcej
Uchwała nr XLVII/223/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grębocice ze środków budżetu Gminy Grębocice, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 28.09.2017 Więcej
do góry