Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Uchwała nr LIII/243/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego protest przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej 11.01.2018 Więcej
Uchwała nr LIII/242/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 11.01.2018 Więcej
Uchwała nr LII/241/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Grębocice z przeznaczeniem na realizowane w roku 2017 prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Michała Archanioła w Kwielicach 11.01.2018 Więcej
Uchwała nr LII/240/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Polkowickiego 11.01.2018 Więcej
Uchwała nr LII/239/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Grębocice 11.01.2018 Więcej
Uchwała nr LII/238/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2017 11.01.2018 Więcej
Uchwała nr LII/236/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 11.01.2018 Więcej
Uchwała nr LII/237/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 11.01.2018 Więcej
Uchwała nr LI/235/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice 13.12.2017 Więcej
Uchwała nr L/234/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy 30.11.2017 Więcej
do góry