Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Uchwała nr XXXVIII/169/2016 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach 30.01.2017 Więcej
Uchwała nr XXXVIII/168/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach 30.01.2017 Więcej
Uchwała nr XXXVIII/167/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 30.01.2017 Więcej
Uchwała Nr XXXVIII/166/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2016. 30.01.2017 Więcej
Uchwała Nr XXXVII/165/2016 w sprawie w sprawie wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 23.12.2016 Więcej
Uchwała Nr XXXVII/164/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Duża Wólka, Grodowiec, Grębocice, Kwielice, Obiszów, Retków i Wilczyn w gminie Grębocice 23.12.2016 Więcej
Uchwała Nr XXXVII/163/2016 w sprawie stwierdzenia, że projekt MPZP dla wybranych obszarów: Duża Wólka, Grodowiec, Grębocice, Kwielice, Obiszów, Retków i Wilczyn w gminie Grębocice nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego 23.12.2016 Więcej
Uchwała Nr XXXVII/162/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Grębocice na rok 2017 23.12.2016 Więcej
Uchwała Nr XXXVII/161/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2016 23.12.2016 Więcej
Uchwała Nr XXXVII/160/2016 w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2017 23.12.2016 Więcej
do góry