Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/kadencja-2010-2014/uchwaly/2014-rok/6947,305-Uchwala-Nr-LXIV3052014-w-sprawie-zmian-budzetu-Gminy-Grebocice-na-rok-2014.html
2022-01-29, 02:33

305 Uchwała Nr LXIV/305/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2014

Metadane

Data publikacji : 08.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bilska Referat organizacyjny

Opcje strony