Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/kadencja-2010-2014/uchwaly/2014-rok/6716,304-Uchwala-Nr-LXIII3042014-w-sprawie-przyjecia-Gminnej-Strategii-Rozwiazywania-.html
2022-01-29, 03:21

304 Uchwała Nr LXIII/304/2014 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

Metadane

Data publikacji : 02.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bilska Referat organizacyjny

Opcje strony