Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
308 Uchwała Nr LXIV/308/2014 w sprawie obniżki ceny żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2015 roku 05.11.2014 Więcej
307 Uchwała Nr LXIV/307/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Grębocicach ul. Zielona 3 08.10.2014 Więcej
306 Uchwała Nr LXIV/306/2014 w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakłądu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach 08.10.2014 Więcej
305 Uchwała Nr LXIV/305/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2014 08.10.2014 Więcej
304 Uchwała Nr LXIII/304/2014 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 02.09.2014 Więcej
303 Uchwała Nr LXIII/303/2014 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Grębocice na lata 2014-2016 02.09.2014 Więcej
302 Uchwała Nr LXIII/302/2014 w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny Gminy Grębocice na lata 2014-2016 02.09.2014 Więcej
301 Uchwała Nr LXIII/301/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 02.09.2014 Więcej
300 Uchwała Nr LXIII/300/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w obrębie Grębocice Gminy Grębocice 02.09.2014 Więcej
299 Uchwała Nr LXIII/299/2014 w sprawie stwierdzenia niesprzeczności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w obrębie Grębocic Gminy Grębocice a ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowan 02.09.2014 Więcej
298 Uchwała Nr LXIII/298/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Gminy Grębocice z dnia 21 lutego 2008 r. dot. poboru na terenie sołectw podatków stnowiących dochód Gminy w drodze inkasa oraz zasad wynagradzania za inkaso 02.09.2014 Więcej
297 Uchwała Nr LXIII/297/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego 02.09.2014 Więcej
296 Uchwała Nr LXIII/296/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Głogowskiego 02.09.2014 Więcej
295 Uchwała Nr LXIII/295/2014 w sprawie zmian budzetu Gminy Grębocice na rok 2014 02.09.2014 Więcej
294 Uchwała Nr LXII/294/2014 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Grębocice dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Kwielicach 29.07.2014 Więcej
293 Uchwała Nr LXII/293/2014 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Grębocice dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Grodowcu 29.07.2014 Więcej
292 Uchwała Nr LXII/292/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2014 29.07.2014 Więcej
291 Uchwała Nr LXI/291/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Grębocice, w tym położonych w granicach terenów górniczych 03.07.2014 Więcej
290 Uchwała Nr LXI/290/2014 w sprawie stwierdzenia, że projekt mjescowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Grębocice, w tym położonych w granicach terenow górniczych nie narusza ustaleń SUIKZP gminy Grębocice 02.07.2014 Więcej
289 Uchwała Nr LXI/289/2014 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Grębocice na stałe obwaody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 02.07.2014 Więcej
288 Uchwała Nr LXI/288/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Gminy Grębocice z dnia 21 lutego 2008 r. dot. poboru na terenie sołectw podatkow stnowiących dochód Gminy w drodze inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso 02.07.2014 Więcej
287 Uchwała Nr LXI/287/2014 w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach 02.07.2014 Więcej
286 Uchwała Nr LXI/286/2014 w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach 02.07.2014 Więcej
285 Uchwała Nr LXI/285/2014 w sprawie zmiany Statutu Gminy Grębocice 02.07.2014 Więcej
284 Uchwała Nr LXI/284/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok 02.07.2014 Więcej
283 Uchwała Nr LXI/283/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice 02.07.2014 Więcej
282 Uchwała Nr LXI/282/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2014 02.07.2014 Więcej
281 Uchwała Nr LX/281/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2014 18.06.2014 Więcej
280 Uchwała Nr LIX/280/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/263/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębocice w 2014 r. 04.06.2014 Więcej
279 Uchwała Nr LIX/279/2014 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Grębocice z przeznaczeniem na realizowane w roku 2014 prace konserwatorskie, restauratorskie przy Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Kwielicach 03.06.2014 Więcej

Wybierz Strony

do góry