Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/rada-gminy/kadencja-2010-2014/sesje-protokoly/2014-rok/6888,Protokol-nr-622014.html
2022-08-19, 16:36

Protokół nr 62/2014

Metadane

Data publikacji : 30.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bilska Referat organizacyjny

Opcje strony