Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/oswiadczenia-majatkowe/radni/kadencja-2014-2018/oswiadczenia-majatkowe-1/7445,Oswiadczenia-majatkowe-za-rok-2014.html
2022-01-19, 20:19

Oświadczenia majątkowe za rok 2014

Metadane

Data publikacji : 15.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wójcik Referat organizacyjny

Opcje strony