Urząd Gminy w Grębocicach

Ogłoszenie - nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i turystyki, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Metadane

Data publikacji : 08.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Tesarska Referat organizacyjny

Opcje strony

do góry