Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka zamiennego drogi powiatowej nr 1127D oraz przebudowa odcinka drogi 1201D na terenie powiatu polkowickiego” 15.04.2016 Więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa odcinka zamiennego drogi powiatowej nr 1127D oraz przebudowa odcinka drogi 1201D na terenie pow. polkowickiego 11.04.2016 Więcej
Obwieszczenie dot. budowy odcinka zamiennego drogi powiatowej nr 1127D oraz przebudowa odcinka drogi 1201D na terenie powiatu polkowickiego 08.04.2016 Więcej
Obwieszczenie dot.możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na dz. nr 645/4 obręb Grębocice, gm. Grębocice 01.04.2016 Więcej
Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grębocice na lata 2015-2020” 31.03.2016 Więcej
Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Grębocice na lata 2015-2032” 31.03.2016 Więcej
Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość gruntowa w Krzydłowicach 21.03.2016 Więcej
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla terenów górniczych „Głogów Głęboki-Przemysłowy” i „Sieroszowice I” oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie innych obszarów w granicach administracyjnych gminy Grębocice 18.03.2016 Więcej
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla obszarów położonych w obrębach: Bucze, Czerńczyce, Grębocice, Krzydłowice, Proszówek, Retków, Rzeczyca, Szymocin i Trzęsów w gminie Grębocice 18.03.2016 Więcej
Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na dz. nr 645/4 obręb Grębocice, gm. Grębocice 10.03.2016 Więcej

Wybierz Strony

do góry