Urząd Gminy w Grębocicach

https://bip.grebocice.com.pl/ugg/ogloszenia/ogloszenia/archiwum-ogloszen-1/2016-rok/11206,Obwieszczenie-o-odstapieniu-od-sporzadzenia-strategicznej-oceny-oddzialywania-na.html
2021-12-06, 06:36

Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grębocice na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”

Metadane

Data publikacji : 22.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Ciosek
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wójcik Referat organizacyjny

Opcje strony