Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, nie stwierdzając konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Zabudowa rurociągów wody lodowej na powierzchni 23.09.2015 Więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w m. Grębocice." 22.09.2015 Więcej
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2015 r. o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnoślaskiego 19.08.2015 Więcej
Ankieta dla Mieszkańca - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Grębocice 18.08.2015 Więcej
Obwieszczenie dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa rurociągów wody lodowej na powierzchni". 12.08.2015 Więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Grębocice dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa rurociągów wody lodowej na powierzchni". 05.08.2015 Więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.; "Budowa elektrowni fotowoltaicznej SunWolt". 05.08.2015 Więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w m. Grębocice.” 13.07.2015 Więcej
Obwieszczeinie z dnia 06.07.2015 r. dotyczące postępownia w sprawie wydania dec. środowiskowej na zadanie pn.: „Zabudowa rurociągów wody lodowej na powierzchni” 06.07.2015 Więcej
Ogłoszenie o sprzedaży mebli kuchennych z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Krzydłowicach 22.06.2015 Więcej

Wybierz Strony

do góry